راهنمای VPN2 (مخصوص موبایل و تبلت)

نحوه نصب و تنظیم در Window Phone:

به قسمت Settings رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید. سپس کلید + را بزنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

توجه: لیست سرورهای VPN2

- پورت L2TP

Server name or IP address: us.tu2add.com
Type: L2TP with IPSec
Connect using: username+password+preshared key
Username: نام کاربری
Password: رمز عبور
Preshared key: vpn2key
Connect automatically: on
Send All Traffic: on

توجه: به جای username، نام کاربری و به جای password، رمز عبور خود را بنویسید.