راهنمای VPN2 (مخصوص موبایل و تبلت)

نحوه نصب و تنظیم در Android:

به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add VPN را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP و L2TP/IPSec PSK وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.

توجه: لیست سرورهای VPN2

- پورت PPTP

VPN name: VPN Makers PPTP
Set VPN server: us.tu2add.com
Enable encryption: on

- پورت L2TP/IPSec PSK

VPN name: VPN Makers L2TP
Set VPN server: us.tu2add.com
Set IPSec pre-shared key: vpn2key
Enable L2TP secret: Off