سرورهای Kerio

محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا us.ku2add.com
انگلیسانگلیس uk.ku2add.com
هلندهلند nl.ku2add.com
کاناداکانادا ca.ku2add.com
فرانسهفرانسه fr.ku2add.com
آلمانآلمان de.ku2add.com
رومانیرومانی ro.ku2add.com

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.