راهنمای Open VPN

نحوه نصب و تنظیم در Linux:

دریافت آموزش تصویری

نکته: لیست سرورها را می توانید از از اینجا ببینید.